Loading...
Mentori
Mentori
Mentori
Mentori
Mentori
Mentori
Hyvinvointi0
Tehokkuus0
Talous0

Päivä 1

Minä
Admin käyttöliittymä
Käyttäjätunnus on pakollinen tieto!

Täältä löydät kaikki pelissä tekemäsi valinnat. Klikkaamalla tehtävän yhteydessä olevaa 'Vertaa'-nappia pystyt vertaamaan ratkaisujasi siihen mitä muut pelaajat ovat valinneet. Omat vastauksesi näkyvät tehtävissä vihreällä.

Hei,

tervetuloa pelaamaan johtamispeliä ja selvittämään minkälainen johtaja SINÄ olet! Pääset myös vertaamaan omaa johtamistyyliäsi ja tekemiäsi valintoja muihin johtajiin.

Ohjeet:

Tehtävät on sijoitettu eri tiloihin toimistoympäristössä. Aloitussivulla tunnistat tähdistä tilan, mistä löytyy tehtäviä. Tehtäviin pääset klikkaamalla joko tähteä tai jotakin tilasta löytyvää korostettua elementtiä. Pelin aikana saat myös tehtäviä ja kommentteja oikeasta alakulmasta löytyvältä mentorilta. Kun aktiivisia tehtäviä ei ole, löydät mentoria klikkaamalla nämä ohjeet.

Ohjeet - aloitussivu

Vastauksesi vaikuttavat kertyviin hyvinvointi-, tehokkuus- ja talouspisteisiin. Näiden kehittymistä pääset seuraamaan vasemman yläkulman mittareista.

Ohjeet - mittarit

Omia vastauksia pääset katsomaan klikkaamalla omakuvaa sivun vasemmassa alareunassa. Täällä voit myös verrata valintojasi muiden johtajien vastauksiin. Vertailutieto on saatavilla vasta kun tarpeeksi usea henkilö on vastannut samoihin kysymyksiin.

Pelin päätteeksi saat vielä yhteenvedon siitä mitä pelaamisesi kertoo johtamisarvoistasi.

Hauskoja pelihetkiä!

Sulje ohjeet

Mikä ihmeen JoPe?

Johtamispeli JoPe on kehitetty kolmea tarkoitusta varten.

  1. hyödyttämään pelaavia johtajia ja organisaatioita johtamistyön arvioinnin avulla
  2. hyödyttämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä johtamistutkimuksen avulla
  3. kehittämään tutkimusta uudenlaisen aineistonkeruun avulla; kaikki aineisto on anonyymiä (henkilöiden tai organisaatioiden nimet eivät tallennu aineistoon)

Tehtävistä

Tehtävät on kehitetty johtamiseen liittyvän tutkimustiedon ja kehittämisessä mukana olleiden organisaatioiden edustajien käytännön tiedon perusteella. Kaikissa tehtävissä ei välttämättä ole tarjolla optimaalista ratkaisua - niin kuin ei aina elävässä elämässäkään. Kaikki tehtävät eivät liity suoraan sinun organisaatioosi, mutta voit silti vastata, mitä tekisit kyseisessä tilanteessa.

Teoriasta tehtävien taustalla

Pelin tehtäviä jäsennetään Robert Quinn’in Kilpailevien arvojen viitekehyksessä, josta löytyy paljon tutkimusta (esimerkkejä alla). Lisäksi jokainen sisältöjä kehittänyt ryhmän jäsen on tuonut oman tieteellisen osaamisensa pelin kehittämiseen mukaan. Tärkeä rooli on ollut myös yhteistyökumppaneiden kokemustiedolla.

Kirjallisuutta:
mm. RE Quinn & K Cameron. 1983. Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness:
Some preliminary evidence. Management Science, 29, 33-51.
RE Quinn & J Rohrbaugh. 1983. A spatial model of effectiveness criteria: Toward a competing
values approach to organizational analysis. Management Science, 29, 363-377.
RE Quinn, SR Faerman, MP Thompson & MR MCGrath. 2003 (Third Edition). Becoming A Master Manager. A competency framework. John Wiley & Sons.
TJ Kalliath, AC Bluedorn & DF Gillespie. 1999. A Confirmatory Factor Analysis of the Competing Values Instrument. Educational and Psychological Measurement, 59(1), 143-158.
A Belasen & N Frank. 2010. A Peek Through the Lens of the Competing Values Framework: What Mangers Communicate and How. Atlantic Journal of Communication, 18, 280-296.

Pisteytyksestä

Tehtävien pisteytys on tehty parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siihen liittyy myös satunnaiselementti kuten elävässä elämässä.

Hyödyntämisestä

Vastauksia voi verrata, arvioida ja hyödyntää kahdella tasolla:

  • omia vastauksia oman organisaation vastauksiin ja kaikkien pelaajien vastauksiin
  • oman organisaation vastauksia kaikkien pelaajien vastauksiin

Johtajaprofiileista

Johtamisprofiilista ja Hyvinvointiprofiilista saat erilliset tulosprofiilit, jotka kertovat sinun johtamistyylistäsi ja omasta hyvinvoinnistasi.

Johtamisprofiili perustuu Robert E Quinn’in teoriaan johtamisrooleista,
mm. RE Quinn, SR Faerman, MP Thompson & MR MCGrath. 2003. Becoming A Master Manager. A competency framework. John Wiley & Sons. Lisää Quinn’n lähteitä lopuksi.
Hyvinvointiprofiili on mukaeltu Konun ym. kouluhyvinvointitutkimuksesta 2002-2015,
mm. A Konu & T Lintonen. 2006. Theory-based survey analysis of well-being in secondary schools in Finland. Health Promotion International. 21(1), 27-36.
A Konu, E Viitanen & T Lintonen. 2010. Teachers’ wellbeing and perceptions of leadership practices. International Journal of Workplace Health Management. 3(1), 44-57.
A Konu & A-M Koivisto. 2011. The School Well-being Profile – A Valid Instrument for Evaluation. Proceedings of EDULEARN11 Conference, 4-6 July 2011, Barcelona, Spain.

Tuunaa työpäivä -tehtävästä

Tässä kokonaisuudessa pääset "tuunaamaan" oman ihannetyöpäiväsi elementtejä.

Johtoryhmätyöskentelystä

Yksittäiset johtoryhmät voivat arvioida työskentelynsä laatua. Yksi jäsen kutsuu toiset johtoryhmän jäsenet mukaan.

Laadun arviointi perustuu kirjallisuuteen:
mm. Åhman H, Bärlund A, Vatanen A. 2007. Voittajajohtoryhmät. 7 askelta tulevaisuuden menestyjäksi.WSOYpro.
Mansukoski S, Mitronen L, Porenne P, Salmimies P. 2007. Käytännön johtoryhmätyöskentely. Talentum.
Viitanen E, Kokkinen L ym. Johtoryhmätutkimus erikoissairaanhoidossa. 2004-2016

Tutkimuksesta

Kertyneestä anonyymista aineistosta (ei nimiä, ei organisaatioita) tehdään myös tieteellistä tutkimusta.

Pelin teknisestä toteutuksesta

Peli on toteutettu käyttäen HTML5-tekniikoita ja sen taustalla on erityisesti mobiilikäyttöön suunniteltu jQuery Mobile framework. Sovelluksessa näkyvien graafien toteutuksessa on käytetty RGraph-nimistä kirjastoa. Palvelinpuolella käytössä on PHP, python sekä Node.js, jota käytetään käyttötietojen tallentamisessa. Nämä tiedot koskevat käyttäjän toimia sivustolla, kuten esim. linkkien ja nappien klikkaukset, jotta myöhemmin voidaan analysoida miten peliä on pelattu.

Tekijät
Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos ja Turun yliopisto sekä rahoittajana Tekes.

Kiitokset kaikille kehittämisessä mukana olleille organisaatioille ja erityisesti Porin perusturvan johtajaryhmälle, joka oli suureksi avuksi pelin tehtäviä kehitettäessä.

Yhteystiedot

Lisätietoja anne.konu@uta.fi
Tekniset ongelmat jope@uta.sis.fi

Sulje info
Sähköpostiviesti

AIHE

Lähettäjä Lähettäjä
Tuntematon numero soittaa...

Hyvinvointi

Tehokkuus

Talous

First tab contents

Second tab contents

Johtamisprofiili 0

Hyvinvointiprofiili 0

Johtoryhmäni laadun arviointi 0

Anna väittämille pisteitä 0-10 sen mukaan, kuinka asiat omasta mielestäsi toteutuvat johtoryhmätyöskentelyssä.

Tuunaa työpäivä 0

Kuvittele itsesi ihannetyöhösi ja työolosuhteisiisi ja muokkaa sen pohjalta oma ihannetyöpäiväsi. Missä, miten, millaisten asioiden parissa ja keiden kanssa työskentelet? Valitse ihannepäivääsi piirteitä tarjotuista kuvista sekä vastaamalla esitettyihin kysymyksiin.

Anna palautetta johtamispelistä

Anna palautetta johtamispelistä täyttämällä alla oleva lomake.
Palautetta voi antaa missä vaiheessa tahansa ja niin usein kuin haluat.

Kokemus

Pelin antama palaute

Pelin pelaaminen

Game over!

Mitä pelaamisesi kertoo johtamisarvoistasi

  • pisteillä 0 – 25 % maksimista epäselvät ja/tai vastakkaiset arvot vallitsevat
  • pisteillä 25.1% - 75% maksimista luovuus, tehokkuus, rutiinit ja henkilöstön osallistaminen ovat tasapainossa
  • pisteillä 75.1% maksimista-100% tuloksena voi olla kaaosta, vastustusta, joustamattomuutta ja välinpitämättömyyttä

Voit edelleen vertailla omia vastauksiasi muihin pelaajiin, täydentää johtamis- ja hyvinvointiprofiilejasi, sekä vastata 'Tuunaa työpäivä'- ja johtoryhmäkysymyksiin, jos et ole näitä osa-alueita vielä tehnyt loppuun. Muistathan että palautetta pelistä voit jättää käytävällä sijaitsevan palautelaatikon kautta. Tähän vertailuun pääset uudelleen profiilista löytyvän Omat vastaukset-välilehden kautta.

Halutessasi voit aloittaa pelin myös alusta. Otathan huomioon että tämän jälkeen et voi enää vertailla tämän pelikierroksen tuloksia.

Jatka vertailua Pelaa uudestaan
icon

Current Topic

qid: